Konkurs na imiona dla młodych sokołów we włocławskim MPECu 2010 - REGULAMIN

Administrator

Konkurs na imiona dla młodych sokołów we włocławskim MPECu 2010

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu są: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół".
 2. Organizatorzy powołują komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizatorów.
 3. Konkurs odbywać się będzie etapami:
  I etap - 26 kwietnia - 09 maja br. - zgłaszanie propozycji na imiona poprzez formularz na stronie konkursu,
  II etap -  wybór najciekawszych propozycji przez komisję,
  III etap - 17 - 30 maja br. - głosowanie na najciekawsze propozycje za pośrednictwem Internetu.
 4. Jedno zgłoszenie obejmuje po jednej propozycji imienia dla każdej płci.
 5. Jednemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo jednorazowego zgłoszenia swoich propozycji. Przy większej ilości zgłoszeń od jednego uczestnika będzie brana pod uwagę tylko pierwsza propozycja.
 6. Przy zgłoszeniu zwycięskiego imienia przez kilka osób, laureatem będzie osoba, która jako pierwsza przesłała propozycję imienia.
 7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu głosowania.
 8. Fundatorami nagród będą organizatorzy, partnerzy i patroni konkursu.
 9. Wyłącza się z konkursu zwycięskie imiona z poprzednich edycji konkursów przeprowadzanych przez Stowarzyszenie:
 • Piorun,
 • Skierka,
 • Iskierka,
 • Zefir,
 • Zorza,
 • Pazurek,
 • Pola,
 • Solar,
 • Promyk,
 • Empecek,
 • Wars,
 • Sawa.