"SOKÓŁ"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

#POMAGAM

logo_dotpay

Z ostatniej chwili

FORUM - zmiany...

Począwszy od roku 2022 ograniczyliśmy tematykę naszego FORUM.

W tematach zagranicznych pozostają tylko sokoły, a w tematach krajowych tylko ptaki drapieżne.
Inne tematy będą mogły być dodawane po uzgodnieniu z moderatorem lub administratorem.

LOGO

 W dniu 3 października 2002 roku w Sądzie Rejonowym w Toruniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000133612 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Stowarzyszenie nasze jest członkiem Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco p. peregrinus) w Polsce w ramach której współpracuje z najlepszymi w kraju ośrodkami prowadzącymi hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego.

Jednym z celów Stowarzyszenia ma być konsolidacja prac związanych z restytucją sokoła, a także rozwinięcie monitoringu na terenie kraju i wspomaganie rozwoju dzikiej populacji poprzez instalowanie dla ptaków sztucznych gniazd. Mimo, że jest to jeden z lepiej rozwiniętych programów restytucji zagrożonych gatunków w Polsce, to jednak brakowało do tej pory jednostki, która skupiłaby wszystkie te działania i koordynowała je w staraniu się o środki na cały Program, szczególnie zaś na monitoring. 

Jednocześnie Stowarzyszenie chce wspierać badania naukowe, które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonych środków na ratowanie gatunku. Planujemy przeprowadzenie badań genetycznych, które pozwolą określić różnorodność genetyczną rozwijającej się populacji sokoła wędrownego. Nawigacja satelitarna pozwoli na zebranie informacji z tras migracyjnych młodych sokołów i ich preferencji gniazdowych w odniesieniu do metod ich reinrodukcji. Przeprowadzimy również inne konieczne badania, które pomogą w lepszym zaplanowaniu działań na najbliższe lata. 

Współpracujemy z ośrodkami prowadzącymi hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego w Polsce, Ministerstwem Środowiska oraz pokrewnymi instytucjami za granicą.

Podstawowe cele Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie to: 

A. Odbudowa populacji nadrzewnej sokoła wędrownego

1. Odbudowa populacji nadrzewnej sokoła wędrownego poprzez reintrodukcję sokołów wędrownych na terenach leśnych.

2. Hodowla sokołów wędrownych z przeznaczeniem do reintrodukcji na terenach leśnych.

3. Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony i restytucji populacji sokoła wędrownego, ze szczególnym uwzględnieniem populacji nadrzewnej.

B. Kontrola i wspomaganie zalążków populacji sokoła wędrownego w miastach

4. Kontrola i ochrona znanych gniazd sokoła wędrownego - w tym obrączkowanie piskląt, pilnowanie gniazd w sytuacji zagrożenia.

5. Kontrola potencjalnych miejsc gniazdowania sokoła wędrownego wraz z ewentualną instalacją sztucznych gniazd.

6. Weryfikacja informacji o nowych miejscach lęgowych sokoła wędrownego wraz z ewentualną instalacją sztucznych gniazd.

7. Dokumentacja gniazdowania sokoła wędrownego - fotograficzna i filmowa.

8. Ścisła współpraca z innymi instytucjami i osobami zajmującymi się restytucją sokoła wędrownego w Polsce.

C. Edukacja przyrodnicza 

9. Edukacja ekologiczna w zakresie wiedzy na temat biologii i zagrożeń sokoła wędrownego.

10. Edukacja z zakresu rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków drapieżnych.

11. Przybliżanie polskich tradycji sokolniczych.

Wszystkie te działania są realizowane, bądź planowane do realizacji po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych, które będziemy mogli przeznaczyć na powyższe cele.

eu

Autopromocja

Nagroda EkoMistrzowie
dolnośląskiej ekologii 1993 - 2018 r.
dla
Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu

Finansują nas

Wspierają nas

Współpracujemy

Sokoli sklepik

<p> Książka pod redakcją Janusza Sielickiego i Tadeusza Mizery. Peregrine Falcon populations - status and perspectives in the 21st century (Populacje sokoła wędrownego: status i perspektywy w XXI wieku) to największe kompendium wiedzy na temat sokoła wędrownego w Europie. Bazą książki są prace przedstawione podczas II Międzynarodowej Konferencji nt. Sokoła Wędrownego, kt&oacute;ra odbyła się w dniach 19-23 września 2007 r. w Piotrowie k/Poznania. Książka zawiera materiały dotyczące kraj&oacute;w europejskich, takich jak: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Rosja (z częścią azjatycką), Rumunia, Ukraina, Węgry, Włochy, Wielka Brytania. Dodatkowo prezentuje prace z kraj&oacute;w z innych kontynent&oacute;w: Australii, Argentyny, Stan&oacute;w Zjednoczonych, RPA, Izraela, Indii, Malezji. Książka Peregrine Falcon populations - status and perspectives in the 21st century otrzymała pozytywne recenzje prof. Iana Newtona, prof. Toma Cade&#39;a i prof. Claytona M. White&#39;a.</p>