Podsumowanie roku 2021

raktoja

2

23 stycznia pierwszy przed kamerami w tym roku pokazał się Florek, godzinę później pojawiła się też Szira i było czułe spotkanie. Florek i Szira pojawiali się na wizji przez kilka kolejnych dni, razem i osobno. Noc 27/28 stycznia Florek spędził noc w budce, odleciał z rana. Wtedy widzieliśmy go po raz ostatni.

Rezydenci
image
maleBohun

Jest to sokół reintrodukowany metodą adopcji własnej, tzn. podłożony do gniazda sokołów w Miliczu w 2016 r. W Głogowie od 2021 roku.

image
femaleSzira

Pochodzi z Niemiec. Wykluła się w gnieździe na słupie wysokiego napięcia koło miejscowości Guben / Spreewald w 2012 roku. Posiada obrączkę złotą i srebrną z kodem 9LS. W Głogowie rezyduje od 2016 roku. Zmieniła rezydującą wcześniej samicę z Czech o imieniu Fiona. 

Po dwutygodniowej nieobecności pokazała się Szira, a po kolejnym tygodniu (19 lutego), pokazał się nowy samiec, a Szira zaakceptowała go. Z odczytanej obrączki samca (9WU), wiemy, że wykluł się  w 2016 roku w Miliczu (reintrodukowany metodą adopcji własnej, tzn. pochodzący z hodowli i podłożony do gniazda sokołów)  a w wyniku rozpisanego konkursu otrzymał imię Bohun.

Od tego dnia nowa para coraz bardziej zbliżała się do siebie. Samiec, początkowo strachliwy, coraz śmielej wchodził do budki. Były czułe spotkania, prezenty. Kilkukrotnie mogliśmy obserwować „momenty” na podeście, czego wynikiem było złożenie 4 jajeczek przez Szirę odpowiednio 18, 21, 24 i 27 marca.

Inkubacja przebiegała zasadniczo bez problemów, nie licząc polowania na nr obrączki Bohuna (ruchy kamerą), co czasem straszyło zwłaszcza samca. Nawiasem mówiąc, Bohun bardzo chętnie ogrzewał jajeczka, niejednokrotnie upraszając Szirę o jeszcze kilka chwil na jajkach. A bywało też, że oboje dyżurowali razem, nawet jedno stojąc nad drugim.

Czwórka piskląt wykluła się w ciągu 3 dni –pierwsze i drugie 27 kwietnia, trzecie – 29 kwietnia, a czwarte – 30 kwietnia. Karmiła przeważnie Szira, a Bohun dostarczał jadło. Często odbierała od Bohuna ptaszka, odlatywała z nim do spiżarni i powracała z już sprawionym. W tym czasie Bohun korzystał z okazji i zajmował się maluszkami. Bywały też karmienia czwórki szkrabów przez oboje rodziców jednocześnie. Jedzenia było przeważnie pod dostatkiem.

19 maja odbyło się obrączkowanie. Okazało się, że jest jeden samczyk i trzy samiczki W wyniku konkursu młode otrzymały imiona: samczyk -male Ardo (5CU), samiczki – femaleNubia (6CU),female Złotka (7CU) ifemale Platyna (8CU). 

Młode powoli zaczynają pokazywać się w progu, samodzielnie pożywiać się, a pod koniec maja wychodzić na podest, ćwiczyć skrzydła. Na początku czerwca „przeloty” nad podestem to już norma. Były też przypadki niemal wypadnięcia z podestu. Pierwsze wyloty, odbyły się 10 czerwca z rana. Poleciał Ardo równocześnie z jedną z sióstr (prawdopodobnie  Złotka). 12 czerwca odnotowany został też dziewiczy lot Nubii. Platyna prawdopodobnie poleciała w czasie „migracji” serwera (między 11 a 15 czerwca).

Cała czwórka widywana była też w następnych dniach, czasem któreś pozostawało na noc. Młode pokazywały się co dzień razem i osobno do końca lipca. Częste, ale nie codzienne wizyty młodych były w sierpniu. Ardo bywał też jeszcze we wrześniu (ostatni raz 20 września).

Natomiast dorosłe widać niemal codziennie do końca roku. Bardzo częste czułe randki. Szira często nocowała w budce, czasem urozmaicając noclegi nocnym polowaniem.