Sprawozdanie 2007

Administrator

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2007

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.

Poniżej zamieszczamy:


Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT SOKÓŁ