Wsparcie 2012 WFOŚiGW Wrocław

Administrator

 

 

 

„ Restytucja sokoła wędrownego na terenie województwa dolnośląskiego"

w roku 2012;

 

 

 

 

Wartość przedsięwzięcia

78 573,45 zł

Wysokość dofinansowania / dotacja

33 700,00 zł

   

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

http://wfosigw.wroclaw.pl/