Sponsorzy Stowarzyszenia oraz Fundacji - Rok 2020

Administrator

Spis treści

Rok 2020

sponsor

Barbara Maria Trojnar, Danuta J. Borkowska, Stanisław Mosiej, Katarzyna Mosiej, Magdalena Patro, Daria Podobajew, Iwona Cyman, Ewa Rosiak Zięba, Tatiana Bełtowska, Ryszard Zygmunt i Stanisława Błaszczak, Krystyna J. Knopa, Katarzyna Olszewska-Gorzeń, Maria Marciniak, Beata Barbara Gracz, Łukasz Grzenkowski, Grzegorz Fiedor, Rafał Kruk, Sylwia Chamera, Mariusz Jakubiec, Waldemar Lejb, Krzyztof Zadurski, Agnieszka Maria Janka, SŁAWOMIR SIELICKI, EVA WROTKOWSKA, ANNA MARIA SADOWSKA, DOROTA SZAFER KWASIK, Elżbieta Krzymowska, Anna Mikulska, Anna Niewińska, Katarzyna Rubaj, Anna Kaduk, Alicja Rogowska, Robert Topolski, Elżbieta Krzykowska, Roman Chudy, Maria Sierant, Halina Brzejszczak, Justyna Marciniak, Teresa Buszko, Jadwiga Sawłan, Szewczyk Rafał, Barbara Siatkowska, Ewa Lisowska, Liliana Ewa Sadzik, Janina Wanda Miemiec, Jolanta Frankowicz, Ewa Szatan, Rafał Stanisław Kupiec, Maria Joanna Gleixner, Krzysztof Nadrowski, Mieczysław Kondraciuk, Barbara Kasperska, Małgorzata Maria Lenz, Leszek Mysłowski, Ewa Palczewska, Katarzyna Beata Wiśniewska, Waldemar Olcho-Bauza,Wiesław Durniat, Ewa Kowalczyk, Krzysztof Zajączkowski, Iwona Rosa, Małgorzata Maria Telewska, Elżbieta Antonina Grzanka, Maria Kruszyńska, Sylwia Iwona Sałgut, Teresa Piotrowicz.

Wsparcie cykliczne

Anna Jadczyk, Anna Ewa Wasilewska, Jacek Jaworski, Mirosława Krawiec, Urszula Maria Srzednicka, Arkadiusz Brdyś.

Wsparcie monitoringu PKiN
FF

Arkadiusz Brdyś, Maria Szporko, Tomasz Prusik, Małgorzata Kierepa, Krystyna J. Knopa, Jerzy Michalski, Karol Sielski.