Więcej o Stowarzyszeniu "SOKÓŁ"

Infrastruktura i Środowisko 2017-2023

Administrator
                   
   
 

Tytuł projektu:
RESTYTUCJA SOKOŁA WĘDROWNEGO W POLSCE  

Umowa o dofinansowanie nr  POIS.02.04.00.00-0127/16-05

 
  Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ"  
  Wartość projektu: 4 168 053,96 zł  
  Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 3 509 845,50 zł  
       
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

     Głównym celem projektu realizowanego w ramach dotacji unijnej w latach 2017-2023 jest reintrodukcja sokoła wędrownego na terenach leśnych w celu odbudowy ekotypu nadrzewnego. Reintrodukcje będą kontynuowane w dotychczasowych lokalizacjach (Nadleśnictwa Włocławek, Żmigród i Nowe Ramuki). Rocznie planujemy wypuszczać około 50 osobników ze środków unijnych.  Możliwe będą też zmiany dotychczasowych lokalizacji na nowe, jeśli w miejscu reintrodukcji powstanie kilka gniazd sokołów.

     Kontynuowane będą badania genetyczne wszystkich osobników objętych programem - reintrodukowanych i dzikich. Celem badań jest sprawdzenie różnorodności genetycznej i przeciwdziałanie w przyszłości niebezpieczeństwu wystąpienia szkodliwego imbredu (chowu wsobnego).

     Rozpoczniemy badania zebranych jaj (zamarłe i niezalężone) na obecność metali ciężkich i innych szkodliwych związków chemicznych. Prowadzony będzie na bieżąco monitoring w środowisku natruralnym połączony z obrączkowaniem młodych osobników i pobieraniem materiału genetycznego do badań. W ramach monitoringu będą budowane nowe gniazda dla sokołów, konserwowane dotychczas użytkowane. Będą prowadzone poszukiwania nowych stanowisk lęgowych. W części gniazd prowadzony jest monitoring wideo z udostępnieniem na żywo w Internecie. Prowadzone będą szkolenia nt. rozpoznawania sokoła wędrownego, głównie dla nadleśnictw a także dla parków narodowych i innych zainteresowanych instytucji.

 
                   

Mechanizm zgłaszania potencjalnych nadużyć finansowych

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto, dla instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020Ministerstwo Rozwoju również wprowadziło mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Podejrzenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych sygnalizować można wysyłając zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez mechanizm zawarty na stronie.

Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim elementy takie jak:

  • opis zdarzenia,
  • dane sprawcy,
  • informacje o osobach, które mogą mieć wiedzę o tej sprawie.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego