02. Streaming podglądu z gniazd sokołów wędrownych na terenie Polski

Administrator

 Przetarg na streaming podglądu z gniazd sokołów wędrownych (Falco peregrinus) na terenie Polski w latach 2017 – 2021.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu na streaming podglądu z gniazd  sokołów  wędrownych (Falco peregrinus) na terenie Polski w latach 2017 – 2021. 

Załączniki:


Wyniki postępowania: