03. Obsługa reintrodukcji sokoła wędrownego - Falco peregrinus - na terenie Polski w latach 2017 – 2021

Administrator

 Obsługa reintrodukcji sokoła wędrownego - Falco peregrinus - na terenie Polski w latach 2017 – 2021 (Falco peregrinus) przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu na obsługę reintrodukcji sokoła wędrownego (Falco peregrinus) na terenie Polski w latach 2017 – 2021.

Załączniki:


Wyniki postępowania: