04. Wykonanie projektu konstrukcyjnego wykonawczego i rysunków warsztatowych gniazd dla sokołów wędrownych na wysokich budowlach

Administrator

  Wykonanie projektu konstrukcyjnego wykonawczego i rysunków warsztatowych gniazd dla sokołów wędrownych na wysokich budowlach.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wykonanie projektu konstrukcyjnego wykonawczego i rysunków warsztatowych gniazd dla sokołów wędrownych na wysokich budowlach.

Załączniki:


Wyniki postępowania: