09. Zakup sokołów wędrownych do reintrodukcji na terenie Polski na lata 2018-2019

Administrator

 Zakup sokołów wędrownych (Falco peregrinus) przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski na lata 2018-2019.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Dla przetargu na wyłonienie wykonawców umów ramowych, których celem jest zakup młodych osobników sokoła wędrownego (Falco peregrinus), przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski w latach 2018-2019.

Załączniki:

Wyniki postępowania: