10. Zakup systemu monitoringu gniazda sokołów wędrownych zlokalizowanego na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Administrator

 Zakup systemu monitoringu gniazda sokołów wędrownych zlokalizowanego na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Załączniki:

Wyniki postępowania: