12. Zakup sokołów wędrownych do reintrodukcji na terenie Polski na lata 2020-2021

Administrator

 Zakup sokołów wędrownych (Falco peregrinus) przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski na lata 2020-2021.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu na wyłonienie wykonawców umów ramowych, których celem jest zakup młodych osobników sokoła wędrownego (Falco peregrinus), przeznaczonych do reintrodukcji na terenie Polski w latach 2020-2021.

Załączniki:


Wynik postępowania: