13. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących rozpoznawania sokoła wędrownego w środowisku leśnym.

Administrator
status

Przeprowadzenie szkoleń dotyczących rozpoznawania sokoła wędrownego w środowisku leśnym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu na wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie szkoleń dotyczących rozpoznawania sokoła wędrownego w środowisku leśnym.

Załączniki:


Wynik postępowania: