Regulations

Regulamin FORUM, Systemu Wiadomości Prywatnych oraz SHOUTBOX

Regulamin FORUM, Systemu Wiadomości Prywatnych oraz SHOUTBOX
serwisu www.peregrinus.pl

I. Wprowadzenie

FORUM serwisu www.peregrinus.pl powstało w celu obserwacji oraz dokumentacji zachowań i życia sokoła wędrownego (Falco peregrinus), gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem.

Obserwacje te dotyczą przede wszystkim gniazd online, zarówno w Polsce jak i na całym świecie jak również, życia Falco peregrinus w terenie. Serwis www.peregrinus.pl gromadzi pasjonatów ptaków drapieżnych z uwzględnieniem wiodącego wątku Falco peregrinus.

 1. Prezentacja własnych opinii, dokumentowanie obserwacji, prowadzenie dyskusji z innymi osobami na łamach serwisu www.peregrinus.pl jest możliwa po założeniu konta w tym serwisie. 

 2. Użytkownikcy serwisu www.peregrinus.pl publikują swoje komentarze, opinie, ec. wyłącznie na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie "SOKÓŁ" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach FORUM, SHOUTBOX w swoich profilach czy w jakiejkolwiek inndej cześci serwisu.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści:

  1. sprzecznych z prawem,

  2. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy na jakimkolwiek innym tle,

  3. obscenicznych,

  4. propagujących przemoc,

  5. stanowiących hejt,

  6. uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe,

  7. stanowiących przekaz reklamowy.

II. Rejestracja użytkownika serwisu

 1. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto. Administrator serwisu rezerwuje sobie prawo do zakładania kont testowych i systemowych przeznaczonych do obsługi informatycznej systemu.

 2. Zakładając konto nowy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z: "Regulaminem Serwisu", "Klauzulą Informacyjną RODO" oraz niniejszym "Regulaminem" zwanych dalej Regulaminami.

 3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny zobowiązany jest do podania:

  1. loginu, którym będzie się posługiwał przez cały czas istnienia konta.
   Pamiętaj o właściwym doborze loginu, gdyż nie ma możliwości jego późniejszej zmiany.

  2. Swojego imienia i nazwiska,

  3. adresu e-mail na który zostanie przesłany link służący do potwierdzenia rejestracji w serwisie. Adres e-mail użytkownika musi być poprawny i aktywny przez cały czas użytkowania konta w serwisie.
   Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytownika, którego adres e-mail nie jest prawidłowy (konto pocztowe zostało zawieszone, usunięte, etc.).

 4. Potwierdzenie rejestracji w serwisie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z obowiązującymi Regulaminami oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień w nich zawartych.
  Potwierdzenie rejestracji winno nastąpić w okresie do 30 dni od daty rejestracji. Po tym okresie Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który nie potwierdził rejestracji.

 5. Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z serwisu przez Użytkownika od potwierdzenia przez niego, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminów oraz zobowiązania się do ich przestrzegania.

 6. Administrator może wprowadzić zasadę weryfikacji i zatwierdzania wniosków o rejestrację nowego konta. Zatwierdzanie nowych kont następuje zazwyczaj nie później niż w następnym dniu roboczym licząc od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby o rejestrację w serwisie bez podania przyczyny.

III. Konto i profil użytkownika serwisu

 1. Użytkownik może zmieniać swoje dane profilowe. Do danych tych zaliczamy m. in.:

  1. imię i nazwisko,

  2. kraj, województwo, miasto użytkownika,

  3. płeć,

  4. zainteresowania,

  5. avatar,

  6. sygnatura (podpis) Użytkownika na FORUM.

 2. Login Użytkownika jest stały i co do zasady nie może być zmieniony przez cały okres istnienia konta w serwisie.

 3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na podanie dodatkowych informacji o sobie, powinny być one prawdziwe i służyć wyłącznie do przedstawienia się innym Użytkownikom. Ich treść oraz forma nie mogą naruszać dobrych obyczajów, naruszać prawa oraz kłócić się z naszą moralnością czy poczuciem estetyki. 

 4. Użytkownik może czasowo wyłączyć swoje konto korzystając z narzędzia dostępnego w ustawieniach jego profilu. Użytkownik może ponownie włączyć swoje konto w każdym momencie. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, którego konto pozostaje wyłączone dłuższy czas.

 5. Użytkownik może usunąć swoje konto korzystając z narzędzia dostępnego w ustawieniach jego profilu. Usunięcie konta ma charakter nieodwracalny. Konta usuniętego nie da się przywrócić.

 6. Użytkownicy mogą wnieść skargę na konkretny profil (konto Użytkownika) jeśli stwierdzą naruszanie przez niego zasad Regulaminów.
  W tym celu należy wybrać opcję "Zgłoś Użytkownika" dostępną w profilu tego Użytkownika i opisać działania Użytkownika naruszające Regulaminy.

 7. Użytkownik może zmieniać hasło do swojego konta samodzielnie. Jeśli zagubi, lub zapomni hasło, może je zresetować i odzyskać. Może również odzyskać zagubiony lub zapomniany login. W każdym przypadku niezbędny jest mu do tego dostęp do konta e-mail, którego adres został podany w jego profilu.

IV. FORUM - Wprowadzenie

 1. FORUM jest integralną częścią serwisu www.peregrinus.pl.

 2. Przed przystąpieniem do udziału w życiu FORUM, nowo zarejestrowany Użytkownik powinien zapoznać się ze strukturą serwisu. W przypadku trudności czy wątpliwości Użytkownicy z dłuższym stażem chętnie pomogą i udzielą informacji.

 3. Miłym zwyczajem jest, aby nowy Użytkownik w swoim pierwszym poście przedstawił się innym Użytkownikom serwisu a w swoim profilu zamieścił informacje dotyczące płci oraz miasta z którego pochodzi. Pozwoli to uniknąć pomyłek w tytułowaniu podczas rozmów oraz może być pomocne podczas sokolenia w terenie. Oczywiście nie jest to obowiązkowe.

 4. Przed rozpoczęciem dodawania wpisów warto zapoznać się z netykietą specyficzną dla tego FORUM i poćwiczyć w odpowiednim dziale do tego przeznaczonym.

 5. FORUM podzielone jest na części do których dostęp mają wszyscy Użytkownicy zarejestrowani i nie zarejestrowani oraz części dostępne tylko dla Użytkowników zarejestrowanych lub należących do grup wydzielonych.
  Użytkownicy zarejestrowani mogą prowadzić dyskusje (wypowiadać się w tematach), zaś niezarejestrowani (goście) nie mają takiej mozliwości.

 6. Administrator może zdecydować o nie publikwaniu np. zdjęć w postach ogólnie dostępnych, użytkownikom nie zarejestrowanym (gościom).

 7. Administrator może wprowadzić obowiązek dodatkowej weryfikacji wysyłanych postów przez nowych Użytkowników FORUM poprzez mechanizm CAPTCHA.

 8. Sygnatura (podpis) Użytkownika FORUM nie może być dłuższa niż 5 linii tekstu (w tym pustych linii). Czcionka użyta w podpisie nie może być większa niż 16px. Maksymalna liczba znaków podpisu to 300. Grafika umieszczona w sygnaturze nie może przekraczać rozmiarów 250x150px lub 500x60px. Sygnatura nie może zawierać grafiki, na której podany jest adres do innej strony lub jakakolwiek inna forma reklamy.
  Istnieje także absolutny zakaz zamieszczania w sygnaturze jakichkolwiek animacji/filmów. Każdy Użytkownik musi dokonać wyboru czy chce mieć w sygnaturze tekst czy grafikę. Dozwolone jest posiadanie tylko jednego rodzaju podpisu.
  Sygnatura przekraczająca wskazane rozmiary i ograniczenia zostanie usunięta.
  Ograniczenie wielkości, rodzaju i zawartości sygnatury nie dotyczy Administratora.

 9. Zwyczaje dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku bywają brutalne. Dokumentowanie ich zachowań i życia, to m.in. dokumentowanie godów, ale również krwawych polowań, rozrywania i pożerania ofiar, dokumentowanie ich śmierci. Przeglądając FORUM Użytkownik musi zdawać sobie sprawę z faktu, że może natrafić na tego typu mało estetyczne, czy drastyczne treści w postach innych Użytkowników.
  Z tego też powodu przeglądanie FORUM przez dzieci powinno odbywać się w obecności osoby dorosłej.

V. FORUM - Moderatorzy

 1. Moderatorów FORUM wyznacza Administrator. 

 2. Każda kategoria tematów FORUM może mieć swoich Moderatorów. Informacja kto pełni funkcję Moderatora w danej kategorii jest widoczna poniżej tytułu tej kategorii.

 3. Moderator przegląda wpisy i ocenia ich merytoryczną przydatność. Moderator w szczególny sposób weryfikuje wpisy pod kątem zgodności ich zawartości z zasadami przyjętymi w Regulaminach.

 4. Moderator ma prawo dodawać swoje uwagi, komentarze i zalecenia do wpisów. W celu ich odróżnienia od treści pochodzącej od autora wpisu, tekst uwag Moderatora jest wpisywany czerwoną czcionką.

 5. Za naruszenia zasad, zbędne powtórzenia, niewłaściwe treści Moderator lub Administrator ma prawo usunięcia postu bez uprzedzenia.

 6. Za powtarzające się naruszenia niniejszego Regulaminu, Moderator lub Administrator ma prawo zawieszenia, a w skrajnych przypadkach, zablokowania konta Użytkownika.

 7. Od decyzji Moderatora przysługuje prawo odwołania do Administratora. Dycyzja Administratora jest ostateczna.

VI. FORUM - Zasady dokumentowania i wstawiania postów

 1. Na FORUM wstawiaj posty istotne dla dokumentacji życia sokołów w danym gnieździe.

 2. Post powinien zawierać możliwie precyzyjną notatkę o wydarzeniu uzupełnioną ewentualną fotografią (w polskich tematach maksimum 3 fotografie).

 3. Nie wstawiaj:

  • samych zrzutów z podglądów bez opisu,

  • zrzutów nieczytelnych,

  • zrzutów obrabianych graficznie, przycinanych,

  • zrzutów nic nie wnoszących do dokumentacji życia ptaków (np. ptak siedzi przez kilka godzin, głowa w prawo, głowa w lewo).

 4. Na FORUM istnieje możliwość linkowania własnych filmów z YouTube. Filmy należy nagrywać w możliwie najlepszej rozdzielczości starając się unikać dłużyzn (film 2 minutowy pełen cięć, ale i pełen akcji jest ciekawszy, niż 2 min. filmowanie śpiącego sokoła).

 5. W postach nie używaj koloru czerwonego (zastrzeżony dla uwag Moderatora czy Administratora). Na zdjęciach nie wstawiaj: strzałek, dymków, podkreśleń itp.

 6. Zamieszczane zrzuty nie mogą być obrobione w żaden sposób, dopuszczalne jest zmniejszanie zdjęcia do wymagań serwisu, print screeny muszą być wykonane z widocznymi logotypami serwisu oraz sponsorów.

 7. Post powinien być staranny pod względem językowym. Każdy post można powtórnie edytować, a jego treść poprawić.

 8. Dbaj o poprawną polszczyznę.

 9. Dobrym zwyczajem jest podzielenie się materiałem z kimś, kto już dokonał wpisu z obserwacji danego zdarzenia. Tego rodzaju współpraca pomiędzy Użytkownikami pozwoli zachować chronologię zdarzeń i nie dublować zdjęć czy filmów.

 10. W przypadku powielenia treści wpisu z innym Użytkownikiem należy zawartość wpisu usunąć - zastąpić ją zwrotem „do usunięcia”. Jeśli sytuacja na to pozwala, zastąpić kolejnym zdarzeniem z gniazda. Co do zasady usunięciu podlega wpis dodany później.

 11. Obserwowane sokoły najczęściej mają nadane w drodze konkursu imiona. Czy się nam one podobają czy nie stosujemy je w niezmienionej formie. Dla jasności informacji zawartej w poście. Pamiętaj, nie każdy jest na tym FORUM „od początku albo dłużej”. ;-) Nowi Użytkownicy lub podczytujący na FORUM nie muszą wiedzieć, że np. Hela to Helga  (choć faktycznie Hela dużo sympatyczniej brzmi).

 12. Stowarzyszenie "SOKÓŁ" oraz Fundacja "SOKÓŁ" mają prawo do wykorzystywania wstawianych przez Użytkowników zrzutów i filmów pochodzących z podglądów dostępnych w serwisie www.peregrinus.pl.

VII. Zasady korzystania z SHOUTBOXa

SHOUTBOX, jak sama nazwa wskazuje, jest to okno do rozmowy na żywo, do dzielenia się emocjami, bieżącymi spostrzeżeniami z gniazd, ciekawymi informacjami.

 • Tylko zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy mogą dodawać (wysyłać) wpisy na SHOUTBOX.
  Okno SHOUTBOX Użytkowników zalogowanych odświeża się automatycznie co określoną, ustaloną przez Administratora liczbę sekund.
  Użytkownicy nie zalogowani mają możliwość czytania wpisów. Okno Użytkowników nie zalogowanych nie jest odświeżane automatycznie.

 • Okno SHOUTBOX zawiera skończoną, ustaloną przez Administratora liczbę wpisów. Dodanie nowego wpisu usuwa ostatni (najstarszy) wpis na liście.
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wpisów publikowanych w oknie SHOUTBOX.

 • Powitanie
  Miłym akcentem jest przywitanie się z pozostałymi Użytkownikami, ale nie koniecznie już odpowiadanie na każde przywitanie. Mamy wóczas niekończącą się listę „cześć, witaj, dzień dobry, hej", itp. Rób to z wyczuciem i umiarem. 😉

 • Emotikony 😊😉😊😜
  Na SHOUTBOX jest możliwość wstawiania emotikon, jednak nie nadużywaj ich. Jedna roześmiana buźka, na końcu zdania tak samo odda Twoje emocje, jak 3 buźki. Nie odwróci uwagi od ważnych treści przekazywanych przez innych Użytkowników, linków do ciekawych artykułów, ważnych wpisów na FORUM, czy informacji z obserwacji w terenie, itp.

 • Uwagi prywatne
  Jeżeli masz ważną informację dla konkretnego Użytkownika i jest to na dłuższą prywatną rozmowę, napisz "xxx odbierz PW, pocztę". Nie męcz innych Użytkowników zwrotami typu „gołąbek przyleciał", „gołąbek zwrotny”, „gołąbek znowu wyruszył do Ciebie”, „widziałeś gołąbka na parapecie?”.

 • Pisownia
  Pisz poprawnie i w sposób zrozumiały dla innych Użytkowników. Twój wpis widzą wszyscy.
  Nie krzycz, czyli nigdy nie pisz WIELKIMI LITERAMI.
  Pamiętaj, że na SHOUTBOX wpisy dodawane są szybko, często z urządzeń mobilnych. Drobne błędy i literówki, psikusy słowników są tu codziennością. Rozważ, czy musisz autorowi wpisu z błędem zwracać na to uwagę.

VIII. Zasady korzystania z Systemu Wiadomości Prywatnych PMS

Serwis www.peregrinus.pl umożliwia Użytkowniom wymianę korespondencji tekstowej za pośrednictwem Systemu Wiadomości Prywatnych PMS.

 1. Wiadomości wysyłane/dobierane w ramach PMS są przechowywane przez ograniczony okres.

 2. Po przekroczeniu czasu przechowywania, wiadomości są usuwane.

 3. (usunięte)

 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany czasu przechowywania wiadomości w systemie PMS.

 5. Użytkownik może przesyłać wiadomości PMS tylko do osób znajdujących się na jego "liście znajomych" na www.peregrinus.pl.

  Użytkownikom nie przysługuje prawo rozsyłania wiadomości masowych czy systemowych.

  Powyższe ograniczenia nie dotyczą Administratorów systemu.

 6. Zabroniona jest też wysyłka wiadomości zawierających SPAM czy jakiekolwiek treści reklamowe.

 7. Administrator może wprowadzić obowiązek weryfikacji wysyłanych wiadomości poprzez mechanizm CAPTCHA.

 8. Użytkownik może wprowadzić blokowanie przyjmowania wiadomości od innego Użytkownika.

IX. Zasady przesyłania i publikowania treści przez Autorów

 1. Administrator może udzielić wybranym Użytkownikom prawo dodawania, redagowania i publikowania artykułów dostępnych w serwisie www.peregrinus.pl.

 2. Autor (autorzy) artykułu powinien opatrzyć go swoim imieniem i nazwiskiem lub loginem.

 3. Zasady pisania artykułów, ich formatowania, etc. są opisane w stosownej instrukcji przeznaczonej dla Autorów. Autorzy są zobowiązani do przestrzegania tych zasad.

 4. Awatary autorów, redaktorów i osób publikujących artykuły mogą być wyróżnione specjalnym znakiem graficznym.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z publikacji artykułów w każdym czasie bez podania przyczyny.

X. Zasady netykiety serwisu www.peregrinus.pl

 1. Szanuj innych Użytkowników, traktuj ich, tak, jak sam byś chciał być traktowany.

 2. Nie nadużywaj klawisza CAPS LOCK.

 3. Pisz po polsku, żeby inni mogli Cię zrozumieć, używaj znaków diakrytycznych, skorzystaj z pomocy słownika ortograficznego.

 4. Nie używaj wulgaryzmów i słów ogólnie przyjętych za obraźliwe.

 5. Nie przesadzaj z emotikonami.

 6. Respektuj zasady grupy.

 7. Bądź sobą - nie przytakuj tylko dlatego, że inni tego oczekują, mów co myślisz, ale nie obrażaj.

 8. Staraj się stosować do sugestii Użytkowników starszych stażem.

 9. Bezwzględnie ignoruj trolli. Reaguj na hejt.

 10. Słuchaj Moda swego bo możesz mieć gorszego.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminów w każdym czasie. Zmiany zaczynają obowiązywać od chwili ich publikacji.

 2. Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z serwisu przez Użytkownika od potwierdzenia przez niego, że zapoznał się z nowym brzmieniem Regulaminów oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. 

Życzymy miłego pobytu na naszych stronach


Przydatne linki