Sponsorzy Stowarzyszenia oraz Fundacji - Lata 2011 - 2015

Administrator

Spis treści

Rok 2015

sponsor

Ewa Jóźwiak, Robert Sobol, Barbara Garczyńska

torun
olsztyn
nfosigw

Rok 2014

sponsor

Krzysztof Masłowski, Arkadiusz Kozyra, Janusz Sielicki

wroclaw
nfosigw

Rok 2013

sponsor

Krzysztof Masłowski, Orde der Nederlandse Valkeniers

torun
olsztyn

Rok 2012

sponsor

Renata Otto-Pietrak, Małgorzata Bruzda - Klyszcz, Jerzy Drob, Szymon Kozubski, Anna Maligranda, Janusz Sielicki, Tadeusz Zdankiewicz

torun
olsztyn
wroclaw

Rok 2011

sponsor

Fundusz Org. Pozarządowych, E. Bugaj, T. Buszko, J. Cysewski, J. Cysewski, I. Przybylska, J. Michalski, K. Grzechnik, A. Karczewski, M. Kondraciuk, B. Kopczyńska, R. Otto-Pietrak, I. Obuchowska, C. Łopacińska

torun
olsztyn