Wyniki konkursu na imiona dla młodych sokołów Trzebież 2019

Wyniki konkursu na imiona dla młodych sokołów wędrownych z Trzebieży w roku 2019

alt

Zakończył się konkurs na imiona dla młodych sokołów wędrownych z lęgu 2019 na terenie Nadleśnictwa Trzebież.

Zwycięskie imiona to:

  • maleTRZEBIK (5 BP) - jako pierwsza zgłosiła Bożena Smoleń-Wryngow ze Świdnika.
  • maleŚWIT (6 BP) - jako pierwsza zgłosiła Bernadetta z Gdyni.
  • maleBÓR (7 BP) - jako pierwsza zgłosiła Mirosława z Gdyni.
  • femaleKORA (8 BP) - jako pierwsza zgłosiła Elżbieta Krzymowska z Olsztyna.

W I etapie konkursu otrzymaliśmy propozycje imion od 77 osób. Poprawnie zgłoszono 57 różnych propozycji imion męskich i 48 różnych propozycji imion żeńskich. Na najciekawsze propozycje oddano 372 ważne głosy. Szczegóły poniżej.

Nagrody w konkursie ufundowali: Nadleśnictwo Trzebież, oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ". Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Zwycięzców Konkursu powiadomimy pocztą elektroniczną.
Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

Trzebież - wprowadzenie

Stanowisko lęgowe sokoła wędrownego w Nadleśnictwie Trzebież zostało znalezione w roku 2015 przez Łukasza Ławickiego. Przeprowadzał on w tym terenie inwentaryzację ornitologiczną. Za znalezienie tego gniazda otrzymał od nas jedną z lornetek Swarovskiego, jakie rozdajemy za znalezienie gniazd nadrzewnych tego gatunku.

W roku 2015 W gnieździe wykluły się dwa młode. Jeden z nich był jednak bardzo słaby i padł. Podczas obrączkowania zostały podłożone dwa młode sokoły z hodowli. Ptaki z powodzeniem wyprowadziły całą trójkę. Ze względu na bardzo zły stan techniczny gniazda podczas obrączkowania zostało ono wstępnie wzmocnione a po sezone zbudowane nowe.

W roku 2016 już w nowym gnieździe ptaki dochowały się trzech młodych.

Samiec z pary pochodzi z pierwszego nadrzewnego gniazda z Barlinka z roku 2012 lub 2013. Samica została reintrodukowana przez nasze Stowarzyszenie.

Wiosną 2017 roku zainstalowaliśmy przy gnieździe kamerę do transmisji on line. Niestety po uruchomieniu transmisji gniazdo odwiedzają jedynie bieliki mimo, że sokoły  były często obserwowane w okolicy jeszcze podczas zakładania kamery. Może sokoły jeszcze się zdecydują.

Transmisja odbywa sie po łączu komórkowym i zasilana jest z paneli słonecznych. Może to powodować chwilowe przestoje w transmisji. Mamy jednak nadzieję, że mimo wszystko uda się coś ciekawego zaobserwować nawet, jeśli w tym roku nie doczekamy się sokołów.