17. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących rozpoznawania sokoła wędrownego w środowisku leśnym.

Administrator

 Przetarg na streaming podglądu z gniazd sokołów wędrownych (Falco peregrinus) na terenie Polski w roku 2022.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu na streaming podglądu z gniazd  sokołów  wędrownych (Falco peregrinus) na terenie Polski w roku 2022. 

Załączniki: